Logo Loading

ISO 14000:1 - 18000:1

Banetti, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemlerle kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan ISO 14001 standardına sahiptir. Üretim aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte çevreye duyarlı bir anlayış sergileyen Banetti, ürün kalitesi için gösterdiği titizliği çevre konusunda da sürdürür. İlgili mevzuatların getirdiği yükümlülüklerle sınırlı kalmaz. Yaşanabilir bir dünya ve geleceğe miras bırakılacak temiz bir çevre için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Banetti, çevre bilinci yüksek personeli ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre üretim yapan modern tesisiyle, ulusal ve uluslararası platformda saygın bir kimliğe sahiptir.

ISO 22000:2005

Uluslararası Standart Örgütü tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2005 standardı Gıda Güvenliği yönetim sistemi olarak yayınlanan ilk uluslararası standarttır. Banetti, gıda sektörü içinde yer alan kuruluşların, gıdanın tüketim anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik tehditleri kontrol altına almak için gereken şartları kapsayan bir yönetim sistemi standardı olarak nitelendirilen ISO 22000 belgesine sahiptir.

Gıda, insan yaşamının devamı için en önemli gereksinimlerden biridir. İnsanoğlunun ana ihtiyaçlarından biri olmasının yanında onu güvenli bir şekilde tüketmek de birey adına en temel haktır. Bu sebeple Banetti, tüketicinin gıda güvenliği ile ilgili beklenti ve taleplerine öncelik verir. Çalışanlarının hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini önemser. Düzenli denetimlerle oluşması muhtemel tehlikeleri tespit ederek risk faktörünü ortadan kaldırmayı amaçlar.

ISO 9001:2015

Banetti için kalite; sadece erişilebilir değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir nitelik taşımalıdır. Bu düşünceden yola çıkarak, sahip olduğu ISO 9001 belgesiyle ürünlerini uluslararası kabule sahip bir yönetim anlayışı ile ortaya koyar ve böylece kalitesinin sürekliliği ile ilgili müşteri ve tüketicilerine güven sunar.

Sektöründe, müşteri ve tüketicilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir üretim modeli geliştiren Banetti, sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite yönetim sistemiyle karşılıklı memnuniyeti merkezine alır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (TSE)

Banetti ve Rodilla kalitesi, TSE belgesi ile tescillidir. Bu belgeye sahip olabilmek için üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediği incelenir. Standartlar muayene ve deneylerle ölçülür. Uygunluğun tespiti ile Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi almaya hak kazanılır. Üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için geliştirilen bu standartlarla tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması amaçlanmaktadır.

OSHAS 18001

Banetti, sahip olduğu OHSAS 18001 belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslararası kabul gören yönetim sistemi standartlarını uygulayarak çalışanlarını ve işletmesini güvende tutmaktadır. Sadece müşterilerine karşı değil; çalışanlarına karşı da sorumluluğunun bilincinde olan Banetti, personeli için tüm yönleriyle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmakta ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla hareket etmektedir.

Kaliteli ürünlerin, kendini güvende hisseden, sağlıklı ve iyi koşullarda üretim yapmanın mutluluğunu yaşayan çalışanlarla mümkün olacağı anlayışını geliştiren Banetti, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü işletmesinin her noktasında titizlikle yaşatır ve uygular.

Çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanarak, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli ortam faktörleri ile doludur. Günlük yaşantımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz işyerlerimizde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır. İnsana yaraşan bu güvenli ortamları sağlayabilmek ancak bu husustaki kuralları yaşam tarzı olarak benimsemekle sağlanabilir.

KOSHER

Kosher İbranice’de “uygun” anlamına gelmektedir. Banetti, Musevi inancına uygun olarak üretilmiş ürünleri tescilleyen Kosher belgesine sahiptir.
Bu belgenin alınması sürecinde; din adamları (haham) tarafından tüm üretim aşamaları takip edilerek, kullanılan malzeme ve hatta ekipmanların musevi inançlarına uygun olup olmadığı bizzat üretim yerinde kontrol edilir. Uygulama, ekipman ve malzemelerde inançlarına aykırı bir durum olmaması durumunda din adamları firmada üretilen ürünlere kosher(koşer) belgesi verir.

HELAL

Arapça bir kelime olan “helal”; yasal, meşru, geçerli manasındadır. Yiyecek ve tüketim maddelerinde helal şartı, İslam dini için standart sınırdır. Banetti, İslam ülkelerine ve Müslümanların yoğun olduğu bazı ülkelere yönelik ihracatlarda istenen Helal Sertifikasına sahiptir.

Helal sertifikası; güvenilir, yetkin ve tarafsız bir kurum tarafından, söz konusu üretimin helal standartlarla uygunluk içerisinde yapılıp yapılmadığının denetlemesi ve teyit edilmesi sonucu verilir. Bu belgeyle dünya pazarında önemli bir yere sahip olan Banetti ürünlerinin, Şeriat'a göre üretildiği ve tamamen izlenebilir üretim tedarik zincirini takip ettiği için müslümanlar tarafından ticareti ve tüketiminin yasal olduğu onaylanmıştır.

ULUSLARARASI TAT ENSTİTÜSÜ
ÜSTÜN LEZZET ÖDÜLLERİ

Banetti, 2019 ve 2020 yıllarında merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsüne başvurarak, noodle, un, irmik ve makarnasını mükemmel tat ve kalitedeki yiyecek ve içeceklere verilen ‘Üstün Lezzet Ödülü’ ile taçlandırmıştır.

Belçika’da 2005 yılından bugüne kadar her yıl Avrupa'nın en prestijli aşçı derneklerine üye ödüllü şefler ve Michelin yıldızlı Şef & Sömeliye Heyeti tarafından kör tadım yöntemiyle yapılan incelemelerde ödül almaya hak kazanan Banetti, koku alma, tadım sonrası ve ürün dokusu gibi duyusal analiz kriterlerini kapsayan değerlendirmeleri başarıyla geçerek tadını ve kalitesini belgelendirmiştir.

COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ

Çalışanlarının, müşterilerinin ve temas kurduğu kitlenin güvenliğini ve sağlığını her şeyin üstünde tutan Banetti, 2020 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgınına karşı üretim tesisleri ve idari bölümlerinde her türlü güvenlik tedbirini almış; tüm personeli düzenli bilgi akışıyla önlemler konusunda bilinçlendirerek süreci en doğru biçimde yönetmeyi ilke edinmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde TSE tarafından Sanayi kuruluşları için geliştirilen hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol standartlarını titizlikle uygulayarak; gıda sektöründe Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet belgesini almaya hak kazanan ilk firmalardan biri olmuştur.

BRC

Banetti, uluslararası standartlara sahip pek çok belgenin yanısıra, İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC)’nin 1998 yılında geliştirdiği, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardına da sahiptir.

Modern üretim tesislerinde, HACCP Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü, Süreç Kontrolü ve Personel Yeterliliği ve Hijyeni Standartları gibi kriterleri oluşturan Banetti, objektif bir belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendiriliyor olmanın ayrıcalığını müşterileri ve tüketicileriyle paylaşmaktadır.

İç süreçlerin etkili kontrol edilmesi ve hata yapma riskinin minimize edilmesini sağlayan bu belge ile Banetti, üretimde verimliliği arttırırken kalitesinin sürdürülebilirliğini bir kez daha ortaya koymuş olur.

BANETTİ GIDA PAZARLAMA SANAYİİ ve TİC. A.Ş.

3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Blv. No: 44 Şehitkamil / Gaziantep / Türkiye

Müşteri Hizmetleri

Gsm: +90 532 069 77 77

Tel: +90 342 337 98 92

E-mail: banetti@banetti.com.tr

Banetti Markası, bir Acarsan Holding kuruluşudur.
3. Organize Sanayi Bölgesi, Kamil Şerbetçi Bulvarı, No:44, 27600 Gaziantep